Missjoni
Bord
Sħubija
Donazzjoni
Avvenimenti
Riżorsi
Partnerships


︎︎



Avvenimenti 



Laqgħa Ġenerali Annwali



Il‐Laqgħa Ġenerali Annwali tinżamm bejn Jannar u Marzu ta’ kull sena.

Waqt il‐Laqgħa Ġenerali Annwali għandhom jinqraw:


  • Minuti ta’ l‐aħħar Laqgħa Ġenerali Annwali,

  • Rapport ta’ ħidma amministrattiva,

  • Rapport finanzjarju mit‐teżorier,

  • Indirizz mill‐President

  • Fejn applikabbli Emendi għall‐Istatut,

  • Mozzjonijiet,

  • Kull tlett snin issir elezzjoni tal‐membri tal‐Bord l-elezzjoni li jmiss tagħna hija f'Marzu 2024.


Meta jkun hemm bżonn, il‐Bord jista’ jsejjaħ Laqgħa Ġenerali Straordinarja b’aġenda.


Konferenzi



Matul is-sena, l-Għaqda tattendi numru ta’ konferenzi sabiex twettaq il-missjoni tagħha li tagħti sapport lil-ġenituri fi kwalunkwe livell, kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment. L-attendenza għal konferenzi tippermettilna wkoll li nibqgħu aġġornati dwar l-aktar għarfien ġdid u l-aħjar prattiki fis-settur tad-diżabilità.


Workshops


Bħala parti mill-missjoni tagħna li nappoġġjaw u nedukaw lill-ġenituri, l-Għaqda torganizza b’mod regolari workshops sabiex il-ġenituri jitrawmu jitkellmu għalihom infushom. Dawn il-workshops ikopru diversi suġġetti u jipprovdu lill-ġenituri bl-għodda u l-għarfien meħtieġa biex jippromwovu b’mod effettiv il-bżonnijiet ta’ wliedhom fl-aspetti kollha ta’ ħajjithom, mit-twelid sal-età adulta

Ċerimonja 





Fit-30 ta’ Novembru 2023 l-Għaqda iċċelebrat mal-membri u l-mistednin tagħna t-tmiem ta’ proġett li kien mifrux fuq perjodu ta’ sena li kien jikkonsisti fi:


  • Dehra ġdida lil Għaqda: Aħna żvelajna l-logo u l-websajt il-ġdid vibranti tagħna, li jissimbolizzaw l-impenn tagħna għall-appoġġ dinamiku u sapportiv.


  • Workshops ta’ Empowering: Is-serje ta’ workshops kienu ta’ suċċess kbir, billi pprovdejna lill-ġenituri bl-għodda u l-għarfien biex irawmu u jagħtu s-sapport lill-familji tagħhom.


  • Sapport Inklużiv għal Kulħadd: L-aktar importanti, websajt ġdida li tiddeskrivi r-riżorsi u l-benefiċċji mfassla speċifikament għall-persuni b’diżabilità u l-familji tagħhom.

Dan il-proġett ġie ffinanzjat permezz taI-Voluntary Organisations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat f’isem il-Ministeru Ghall-Inkluzjoni, Il-Volontarjat u D-Drittijiet Tal-Konsumatur.

Disclaimer tal-Avvenimenti