Missjoni
Bord
Sħubija
Donazzjoni
Avvenimenti
Riżorsi
Partnerships


︎︎Avvenimenti Laqgħa Ġenerali AnnwaliIl‐Laqgħa Ġenerali Annwali tinżamm bejn Jannar u April ta’ kull sena.

Waqt il‐Laqgħa Ġenerali Annwali għandhom jinqraw:


  • Minuti ta’ l‐aħħar Laqgħa Ġenerali Annwali,

  • Rapport ta’ ħidma amministrattiva,

  • Rapport finanzjarju mit‐teżorier,

  • Indirizz mill‐President

  • Fejn applikabbli Emendi għall‐Istatut,

  • Mozzjonijiet,

  • Kull tlett snin issir elezzjoni tal‐membri tal‐Bord
 

Meta jkun hemm bżonn, il‐Bord jista’ jsejjaħ Laqgħa Ġenerali Straordinarja b’aġenda.


KonferenziMatul is-sena, l-Għaqda tattendi numru ta’ konferenzi sabiex twettaq il-missjoni tagħha li tagħti sapport lil-ġenituri fi kwalunkwe livell, kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment. L-attendenza għal konferenzi tippermettilna wkoll li nibqgħu aġġornati dwar l-aktar għarfien ġdid u l-aħjar prattiki fis-settur tad-diżabilità.


WorkshopsBħala parti mill-missjoni tagħna li nappoġġjaw u nedukaw lill-ġenituri, l-Għaqda torganizza b’mod regolari workshops sabiex il-ġenituri jitrawmu jitkellmu għalihom infushom. Dawn il-workshops ikopru diversi suġġetti u jipprovdu lill-ġenituri bl-għodda u l-għarfien meħtieġa biex jippromwovu b’mod effettiv il-bżonnijiet ta’ wliedhom fl-aspetti kollha ta’ ħajjithom, mit-twelid sal-età adulta


Disclaimer tal-Avvenimenti